Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Tilgjengelige nettressurser på eksamen

Internett er sperret på eksamen, men du har tilgang til utvalgte nettressurser som ikke gir tilgang til kommunikasjon.

Eksamensgjennomføring

Felles nasjonale nettressurser

Nettressurs

URL

Adobe Help Center https://helpx.adobe.com
Adobe webutvikling - ActionScript https://help.adobe.com/ 
Allkunne https://www.allkunne.no/
Artsdatabanken https://www.artsdatabanken.no/
Baakoeh – sørsamisk ordbok https://baakoeh.oahpa.no/
BaneNor – teknisk regelverk https://trv.banenor.no/wiki/Forside
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet https://www.bufdir.no/
Bioteknologirådet https://www.bioteknologiradet.no/
Bokmålsordboka/Nynorskordboka https://ordbok.uib.no/
Brønnøysundregistrene https://www.brreg.no/
Duden Wörterbuch https://www.duden.de/
Felleskatalogen/Veterinærkatalogen https://www.felleskatalogen.no/medisin/
FN-Sambandet https://www.fn.no/
Folkehelseinstituttet https://fhi.no/
Helfo https://www.helfo.no/
Helsedirektoratet https://www.helsedirektoratet.no/
ICD-10 – klassifikasjon av sykdommer https://finnkode.ehelse.no/
Ilmainen sanakirja – finsk ordbok https://ilmainensanakirja.fi/
IMO – International Maritime Organization http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx
Islex – islandsk ordbok https://islex.arnastofnun.is/
Kielitoimiston sanakirja – finsk ordbok https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/
Kildekompasset http://kildekompasset.no/
Kuvsje – sørsamiske læringsstier http://kuvsje.oahpa.no/
Landbruksdirektoratet https://www.landbruksdirektoratet.no/
Leseverktøy https://leseverktoy.app.fagbokforlaget.no/
Lexico – engelsk/spansk ordbok https://www.lexico.com/
LEXIN https://lexin.oslomet.no/ 
Lovdata https://lovdata.no/
Mattilsynet https://www.mattilsynet.no/
Mediebedriftenes landsforening https://www.mediebedriftene.no/
Medietilsynet https://medietilsynet.no/
Min stemme – Eidsvoll 1814 https://www.minstemme.no/
NAOB – Det norske akademis ordbok https://www.naob.no/
Nasjonalbiblioteket https://www.nb.no/
NDLA https://ndla.no/
NGU - Norges geologiske undersøkelse https://www.ngu.no/
NHI – Norsk Helseinformatikk https://nhi.no/
NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi https://www.nibio.no/
NOKLUS – Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser https://www.noklus.no/
Norges Bank https://www.norges-bank.no/
Norges Lastebileierforbund – ordliste https://lastebil.no/Infobank/Faktabank/Ordliste
Norsk Presseforbund https://presse.no/
Norsksidene http://norsksidene.no/web/
Norsk Utenrikspolitisk Institutt https://www.nupi.no/
Olympiatoppen https://www.olympiatoppen.no/
Power Thesaurus – engelsk ordbok https://www.powerthesaurus.org/
Proff https://www.proff.no/
Psykologtidsskriftet https://psykologtidsskriftet.no/
Real Academia Española https://dle.rae.es/
Regjeringen https://www.regjeringen.no/
Reiseliv https://reiseliv.portfolio.no/
Rovdata https://rovdata.no/
Sanakirja – finsk ordbok https://www.sanakirja.org/
Sanit – nordsamisk ordbok https://sanit.oahpa.no/
Sjøfartsdirektoratet https://www.sdir.no/
Skriveverktøy https://skriveverktoy.app.fagbokforlaget.no/
Statens vegvesen – yrkestransport https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport
Statistisk sentralbyrå https://www.ssb.no/
Store norske leksikon https://snl.no/
Stortinget https://www.stortinget.no/
Tangorin – japansk ordbok https://tangorin.com/
Utdanningsdirektoratet https://www.udir.no/
VigoIKS Eksamen https://www.vigoiks.no/eksamen
Viten - Naturfagsenteret https://www.viten.no/
W3Schools https://www.w3schools.com/
WordReference https://www.wordreference.com/

Utskrift

Aktuelle lenker